Paremiologia catalana comparada digital

«Els noms parlants en la fraseologia popular catalana»

Coberta
Autor:
Pínter i Soler, Sílvia
Any de publicació:
2008
ISBN:
ISSN 0213-4098
Editorial:
Institut d'Estudis Catalans
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2008
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Societat d'Onomàstica: butlletí interior
Núm. de la col·lecció:
108-109
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
12
Observacions:
Societat d'Onomàstica: butlletí interior, ISSN 0213-4098, No. 108-109, 2008 , págs. 403-414.