Refranyer menorquí

Refranyer menorquí

Autor: Pons Lluch, Josep

Any de publicació: 1993

ISBN: 84-86752-40-X

Editorial: Institut Menorquí d'Estudis

Municipi: Ciutadella

Edició: Primera

Any de l'edició: 1993

Col·lecció: Quaderns de Folklore

Núm. de la col·lecció: 50

Núm. de pàgines: 492

Idioma: Català

Observacions: Editat per l'Institut Menorquí d'Estudis i el Col·lectiu Folklòric Ciutadella, amb el suport de la Caixa de Balears, "Sa Nostra". Edició força acurada i molt preocupada per donar compte clar de la bibliografia emprada. Es pot reproduir d'on s'ha tret una parèmia, perquè de cada parèmia posa d'on l'ha treta i d'on ha tret l'explicació, si n'hi ha. Presentades ordenades alfabèticament per paraules temàtiques. Al final hi ha un índex alfabètic de tots els refranys, de gairebé cent pàgines.

Aquesta obra té 3.287 fitxes a la base de dades, de les quals 2.591 estan recollides en aquest web.