Refranyer menorquí

Autor:
Pons Lluch, Josep
Any de publicació:
1993
ISBN:
84-86752-40-X
Editorial:
Institut Menorquí d'Estudis
Municipi:
Ciutadella
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1993
Col·lecció:
Quaderns de Folklore
Núm. de la col·lecció:
50
Núm. de pàgines:
492
Idioma:
Català
Observacions:
Editat per l'Institut Menorquí d'Estudis i el Col·lectiu Folklòric Ciutadella, amb el suport de la Caixa de Balears, "Sa Nostra". Edició força acurada i molt preocupada per donar compte clar de la bibliografia emprada. Es pot reproduir d'on s'ha tret una parèmia, perquè de cada parèmia posa d'on l'ha treta i d'on ha tret l'explicació, si n'hi ha. Presentades ordenades alfabèticament per paraules temàtiques. Al final hi ha un índex alfabètic de tots els refranys, de gairebé cent pàgines.
Aquesta obra té 3.287 fitxes a la base de dades, de les quals 2.709 estan recollides en aquest web.