Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Refranyer menorquí

Autor:
Pons Lluch, Josep
Any de publicació:
1993
ISBN:
84-86752-40-X
Editorial:
Institut Menorquí d'Estudis
Varietat dialectal:
Illes Balears. Menorca
Municipi:
Ciutadella
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1993
Col·lecció:
Quaderns de Folklore
Núm. de la col·lecció:
50
Núm. de pàgines:
492
Idioma:
Català
Observacions:
Editat per l'Institut Menorquí d'Estudis i el Col·lectiu Folklòric Ciutadella, amb el suport de la Caixa de Balears, "Sa Nostra". Edició força acurada i molt preocupada per donar compte clar de la bibliografia emprada. Es pot reproduir d'on s'ha tret una parèmia, perquè de cada parèmia posa d'on l'ha treta i d'on ha tret l'explicació, si n'hi ha. Presentades ordenades alfabèticament per paraules temàtiques. Al final hi ha un índex alfabètic de tots els refranys, de gairebé cent pàgines.