Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Qüestionaris de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya (1915-68): Fons Tomàs Carreras i Artau

Autor:
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Any de publicació:
1915
Editorial:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Manuscrit
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya
Observacions:
Segons Farnés (1913), "Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya (A.E.F.C.), any I, 1915. Qüestionaris de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya (1915-68): Fons Tomàs Carreras i Artau. Institució Milà i Fontanals d'Investigació en Humanitats (CSIC, Barcelona). Estan escanejats i catalogats al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la Institució Milà i Fontanals d'Investigació en Humanitats: https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=lsr32,exact,Tom%C3%A1s%20Carreras%20y%20Artau.%20Arxiu%20d%27Etnografia%20i%20Folklore%20de%20Catalunya%20Cuestionarios%20sociales,AND&vid=34CSIC_VU1&mode=advanced&offset=0 És un material molt interessant. Contacto amb Lluís Calvo i Calvo, que hi treballa per tenir-hi accés. Són fons aportats per gent d'arreu, de formació i estudis molt diversos, i de valor i quantitat també molt diversa. Penso que s'haurien de poder valorar, perquè fins ara no s'han tingut en compte i es un material que no s'ha valorat prou. Penso que és molt interessant aquest fons, escrit per gent poc lletrada, sovint, perquè recull moltíssima informació i molt diversa. En algun estudi (em sembla que del mateix Calvo i Calvo) crec recordar que parlaven d'unes 22.000 parèmies. Jo, arreplegant tot el que fos fraseologia (endevinalles, parèmies, adagis, aforismes, dites. embarbussaments, renecs...) n'he arribat a arreplegar 17.976.