Paremiologia catalana comparada digital

L'expressió dermatològica al llenguatge popular valencià amb especial referència a la comarca de la Marina Baixa

Autor:
Ramón i Sapena, Regina L
Any de publicació:
2006
Editorial:
Universitat Miguel Hernández
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2006
Municipi:
Alacant
Col·lecció:
Tesi doctoral. Universitat Miguel Hernández. Facultat de Medicina. Departament de Medicina Clínica
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià. Marina Baixa
Núm. de pàgines:
327
Enllaç:
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3409/1/TD%20Ram%C3%B3n%20Sapena,%20Regina.pdf
Observacions:
Autores: Regina Ramón Sapena Árbol académico Directores de la Tesis: Isabel Betlloch Más (dir. tes.) Árbol académico, Eusebio Chiner Vives (codir. tes.) Árbol académico Lectura: En la Universidad Miguel Hernández de Elche ( España ) en 2006 Idioma: español Tribunal Calificador de la Tesis: Rosa Ballester Añón (presid.), Rafael Botella Antón (secret.), Vicent Beltran i Calvo (voc.), Francesc Xavier Llorca (voc.), José Blanquer Olivas (voc.) Materias: Ciencias medicas - Lingüística - Geografía lingüística Tesis en acceso abierto en: RediUMH (pdf) Resum El objectiu de la tesi és revisar el vocabulari i les expressions relacionades amb la pell i la seua patologia dins del llenguatge popular valencià i la paremiologia recollint de manera especial el de la Marina Baixa; per així demostrar que existeix un cos de llenguatge popular que és capaç de equiparar-se amb precisió al llenguatge científic dermatològic. La metodologia ha segut llimitar un àmbit d'estudi o domini de la recerca a la comarca de la Marina Baixa, encara que no exclusivament, ja que seria difícil en molts casos deixar d'anomenar paraules o parèmies que són comuns a tota la cultura . S'han delimitat uns criteris d'inclusió i exclusió. S'han revisat fons escrites ( diccionaris, vocabularis comarcals i tractacts mèdics) i orals (captació activa dels malalts que acudien a les consultes i entrevista semiestructurada a gent de la comarca). Tot el material arreplegat s'ha dividit en terminològic (paraules) i paremiològic (refranys i frases fetes) Els resultats han segut l'elaboració d'un breu diccionari amb 1287 paraules de Dermatología popular i la seua correspondencia amb la Dermatología mèdica i la clasificació temàtica de les 1287 paraules i les 5443 parèmies seguint l'índex d'un tractat dermatològic actual adaptat als resultats trobats. Com a conclusions: 1.-Podem afirmar que existeix un cos de llenguatge popular dermatològic en valencià, tant en vocabulari com en frases fetes i refranys per a descriure la pell i les seves malalties 2.-El llenguatge popular, gràcies a la seua varietat i riquesa permet explicar les malalties de la pell, els seus símptomes i tractaments amb tal exactitud i precisió que pot reproduïr el de la terminologia científica mèdica actual i en ocasions arriba a superar-la en matissos. Només he buidat l'apartat 4.3. Parèmies (p. 165-264). A la resta del treball hi ha més referència a fraseologia, sobretot a l'apartat 5.3. Paremiologia (p. 295-305).