Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Comentaris al Diccionari normatiu valencià (I a XI)

Autor:
Reig, Eugeni S
Any de publicació:
2014
Editorial:
Diari la Veu
Municipi:
Castelló de la Ribera
Any de l'edició:
2014
Núm. de pàgines:
11
Idioma:
Català
Observacions:
Són 11 articles publicats durant el 2014 al Diari la Veu.
Aquesta obra té 455 fitxes a la base de dades, de les quals 207 estan recollides en aquest web.