Paremiologia catalana comparada digital

Refranero internacional de la música y de la danza

Autor:
Ricart Matas, Josep
Any de publicació:
1950
Editorial:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1950
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Castellà-Multilingüe
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
379
Data de compra:
16/03/2018
Lloc de compra:
Iberlibro.com - Librería Iberoamericana (Madrid)
Preu de compra:
23 €