Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ)

Autor:
Ricart Matas, Josep
Any de publicació:
2021
Editorial:
Manuscrit
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Aquesta obra té 3.334 fitxes a la base de dades, de les quals 2.403 estan recollides en aquest web.