Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ)

Autor:
Ricart Matas, Josep
Any de publicació:
2021
Editorial:
Manuscrit
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General