Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ)

Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ)

Autor: Ricart Matas, Josep

Any de publicació: 2021

Editorial: Manuscrit

Municipi: Barcelona

Idioma: Català

Aquesta obra té 3.334 fitxes a la base de dades, de les quals 2.238 estan recollides en aquest web.