Bo, poquet i sovintet és al cos profitoset

24 recurrències en 14 variants. Primera citació: 1736.

Bo, poc i sovint, és al cos de profit

4 fonts, 2008.

Bo, poquet i sovintet és al cos profitoset

4 fonts, 1951.
Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «La salut i la malaltia. Salut», p. 85. Edicions Tres i Quatre.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «VI. La vida, la mort i la salut. Els consells de salut», p. 293. Edicions 62.

Bo, poquet i a sovintet, és al cos profitoset

3 fonts, 1989.
El comer bien, poquito y con frecuencia, es provechoso para el cuerpo.
Lloc: País Valencià.
Lloc: València (Horta).
El café de la historia (2020): El café de la historia «Dichos, frases, citas, refranes, aforismos y proverbios de Valencia y su provincia». Blogger.
De: Ros - Alberola.
Lloc: País Valencià.
Romà Font, Francesc (1989): Refranyer popular «B», p. 82. Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

Bo, poquet i asovintet, és al cos profitoset

2 fonts, 1767.
Ningú li fea tantes festes com la Ahuela Bajuana, dient sempre que acababa de besarla: «BO, poquet y asovintet, es al còs profitoset».
Lloc: Ribera.
Soleriestruch, Eduard (1980): Refranyer de la Ribera «Canterella refranyera», p. 143. J. Huguet Pascual, editor.

Bo, poquet i sovintet, és al cos profitoset

2 fonts, 1969.
Equivalent en francès: Nob, peu et souvent est profitable au corps.
Lloc: Catalunya del Nord.
Rondalla.
Lloc: Ontinyent (La Vall d'Albaida).

Bo, poquet i a sovint, es al cos de profit

1 font, 1996.
Lloc: País Valencià.

Bo, poquet i a sovintet és al cos profitoset

1 font, 2011.
Lloc: País Valencià.

Bo, poquet i sovintet, és al cos profitoret

1 font, 1992.

Bo, poquet i sovintet, és per al cos profitoset

1 font, 2010.
Lloc: València (Horta).
Correu / Uchan Sanz, Glòria (2010). Correu electrònic.

Bò, poquèt y assovinèt, es al còs profitossèt

1 font, 1900.
Sinònim: Menjar poc de ço que fa afayn (pèna), val mes que menjar molt de ço que es profitós (Jafuda).
Equivalent en castellà: Lo bueno siempre aprovecha, aunque á miajillas se tenga.
Lloc: País Valencià.

Bò, poquet y assovintet, es al còs profitoset

1 font, 1928.
Lloc: País Valencià.
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel (1928): Refraner valenciá «B», p. 38. Editorial Arte y Letras.

Bo, poquet y sovintet, es al cos profitoset

1 font, 1883.
Llagostera i Sala, Francesc (1883): Aforística catalana «4. Aforismes referents á la higiene, medecina, etc.», p. 17. Llibreria d'Alvar Verdaguer.

Bò, poquèt y sovintèt, es al còs profitosèt

1 font, 1900.

Bo, poquet, y assobintet, és al cos profitoset

1 font, 1736.