Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll)

Autor:
Riudavets, Francesc
Any de publicació:
2018
ISBN:
978-84-15291-47-3
Editorial:
Institut Menorquí d'Estudis
Municipi:
Maó
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2018
Col·lecció:
Petit Format (Llengua)
Núm. de la col·lecció:
35
Núm. de pàgines:
287
Idioma:
Català
Preu de compra:
9 €
Data de compra:
08/01/2018
Lloc de compra:
Institut Menorquí d'Estudis (IME)
Observacions:
El Diccionari Alcover-Moll és un gran monument per als estudiosos de les llengües romàntiques i, encara que tan extens i complet (abasta els parlars de tota l'àrea lingüística catalana, des de la llengua oral a la literària i des dels documents i textos catalans escrits més antics fins els moderns), tanmateix era impossible recollir-hi de forma absoluta tot el tresor de paraules de tots els temps i en totes les varietats. D'aquí que Francesc Riudavets observàs que qualque vegada la consulta al diccionari no li servia per reconèixer algun mot o expressió que ell emprava o que havia sentit a dir. Açò el va moure a iniciar la tasca d'enregistrar-los. Aporta, idò, tot de mots vius en boca de gent menorquina i que al seu diu no van tenir una entrada pròpia a la calaixera del diccionari, o bé que, figurant en efecte al diccionari, en canvi no s'hi troba aquella concreta funció semàntica o uns significats específics utilitzats a la nostra illa o fins i tot al parlar d'una localitat insular determinada. Una ressenya en premsa: https://www.menorca.info/menorca/cultura/2019/01/06/646947/francesc-riudavets-reuneix-600-paraules-ben-menorquines.html.
Aquesta obra té 742 fitxes a la base de dades, de les quals 260 estan recollides en aquest web.