Paremiologia catalana comparada digital

«La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX»

Autor:
Roca Jané, Gerard
Any de publicació:
2011
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2011
Municipi:
Solsona
Col·lecció:
Treball de recerca
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Solsonès. Solsona
Núm. de pàgines:
233
Enllaç:
http://www.francescribalta.cat/joomla/images/stories/estudis/batxillerat/recerca/TR_Gerard_Roca_annex.pdf
Observacions:
És un treball de recerca d'un alumne de batxillerat. Hi ha tot un recull de fraseologia del Solsonès, classificada per temes i amb alguna explicació. La part de fraseologia va de la pàgina 156 a la 189. Posteriorment en va fer una autopublicació a Solsona (2012).