Quin temps farà?

Autor:
Rodríguez Picó, Alfred
Any de publicació:
1987
ISBN:
84-8256-073-5
Editorial:
Edicions Proa
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1995
Col·lecció:
Proa Butxaca
Núm. de la col·lecció:
2
Núm. de pàgines:
135
Idioma:
Català
Observacions:
Conté refranys a peu de pàgina sense comentar i sense cap interelació aparent amb el tema comentat al capítol corresponent. Hi ha al final una extensa bibliografia de tema meteorològic en general.
Aquesta obra té 140 fitxes a la base de dades, de les quals 140 estan recollides en aquest web.