La Candelera els ous adinera

22 recurrències en 10 variants. Primera citació: 1951.

La Candelera els ous adinera

6 fonts, 1990.

Les gallines comencen a pondre molt.

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre el calendari de l'any. Dites i refranys de l'any. Febrer». Web.

A partir de la Candelera les gallines ponen seguit.

Lloc: Pla de l'Estany.

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «del bestiar i altres animals», p. 22. Web.

La Candelera, els ous adinera

4 fonts, 1988.

Per la Mare de Déu del Candeler, els ous a diner

3 fonts, 1986.

Perquè s'abarateixen.

Per la Mare de Déu del Candeler, los ous a diner

3 fonts, 1990.

Lloc: Reus i comarca.

Font: Etnografia de Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat (Ed. Altafulla, Barcelona, 1990).

Correu / Gimeno Vidal, Antoni (2011): Correu. Correu electrònic.

De Valeri Serra i Boldú. Sentit a Cunesa, Tarragona.

Equivalent en castellà: Por san Antón gallinita pon, por la Candelaria, la buena y la mala.

Pons Lluch, Josep (1993): Refranyer menorquí «541a Candelera», p. 84. Institut Menorquí d'Estudis.

Enviats per Antoni Gimeno Vidal.

Lloc: El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat.

Per Candeler l'ou a diner

1 font, 1983.

Llargada del dia. L'hivern tira noranta dies, i el dia quaranta-quatre s'escau la Candelera.

Amades i Gelats, Joan (1983): Costumari català I «2 de febrer. La Candelera», p. 702. Salvat, S.A. de Ediciones.

Per Candeler, l'ou a diner

1 font, 1999.

El febrer és mes bo per a la posta de l'aviram.

Per la Candeler els ous á diner

1 font, 2021.

Sinònim: Per la Candelera ous á Carrera.

Per la Candelera, els ous adinera

1 font, 1992.

Per la Mare de Deu del Candeler / els ous a diner

1 font, 2021.

Per la Mare de Déu del Candeler, / els ous a diner

1 font, 1951.

Lloc: Conca de Barberà, Ripollès.

Sanchis Guarner, Manuel (1951): Calendari de refranys «Mes de febrer. 2 de febrer. La Candelera», p. 41. Editorial Barcino.