Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

«Vocabulari de la pesca»

Autor:
Roig, Emerencià; Amades i Gelats, Joan
Any de publicació:
1926
Editorial:
Butlletí de Dialectologia Catalana
Varietat dialectal:
Catalunya
Municipi:
Barcelona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1926
Col·lecció:
Butlletí de Dialectologia Catalana (BDC), XIV, p1-88
Núm. de pàgines:
89
Idioma:
Català
Observacions:
Il·lustracions d'Emerencià Roig Manent (1996) dóna la referència bibliogràfica completa: Emerencià Roig i Joan Amades "Vocabulari de la pesca", «Butlletí de dialectologia catalana», Barcelona, gener-desembre de 1926, pàg. 1-88. DCVB (1926-62): [Roig-Amades Voc. pesca] Vocabulari de la pesca, per E. Roig i J. Amades. BDC, XIV (1926).