Tratat de adages, y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana

Tratat de adages, y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana

Autor: Ros, Carles

Any de publicació: 1733

Editorial: Hereu de Vicent Cabrera

Municipi: València

Edició: Segona (facsímil)

Any de l'edició: 1979

Núm. de pàgines: 118

Idioma: Català

Observacions: Tinc una edició facsímil de 1979, de Librería París-Valencia feta sobre l'edició de 1736, segona reimpressió, a València, en la Impremta de Josep Garcia. Bulbena (1915) fa referència a la primera edició de 1733: "Adages (sic) (Tractat de) y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana (}) Escrit per Carlos Ros... Dedicat a Maria Sanctíssima...—Valencià, per lo Hereu de Vicent Cabrera, 1733. En. 8. Segons lo catàlech d'en Salvà, la segona edició és d'en Josep García, 1736, la qual s'augmentà ab més de 150 refrans. La tercera, és d'en Josep Estévan, 1788, en 8.è Una bona meytat dels aforismes que conté són trets del Carles Amat, e apropriats al dialecte valencià." Librerías París-Valencia fa una edició facsímil de l'edició de Impr. de Josef García. València. 1736. El títol complet és: "Tratat de adages y refranys valencians y práctica pera escriure ab perfecció la llengua valenciana."

Aquesta obra té 956 fitxes a la base de dades, de les quals 738 estan recollides en aquest web.