Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Tratat de adages, y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana

Autor:
Ros, Carles
Any de publicació:
1733
Editorial:
Hereu de Vicent Cabrera
Municipi:
València
Edició:
Segona (facsímil)
Any de l'edició:
1979
Núm. de pàgines:
118
Idioma:
Català
Observacions:
Tinc una edició facsímil de 1979, de Librería París-Valencia feta sobre l'edició de 1736, segona reimpressió, a València, en la Impremta de Josep Garcia. Bulbena (1915) fa referència a la primera edició de 1733: "Adages (sic) (Tractat de) y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana (}) Escrit per Carlos Ros... Dedicat a Maria Sanctíssima...—Valencià, per lo Hereu de Vicent Cabrera, 1733. En. 8. Segons lo catàlech d'en Salvà, la segona edició és d'en Josep García, 1736, la qual s'augmentà ab més de 150 refrans. La tercera, és d'en Josep Estévan, 1788, en 8.è Una bona meytat dels aforismes que conté són trets del Carles Amat, e apropriats al dialecte valencià." Librerías París-Valencia fa una edició facsímil de l'edició de Impr. de Josef García. València. 1736. El títol complet és: "Tratat de adages y refranys valencians y práctica pera escriure ab perfecció la llengua valenciana.".
Aquesta obra té 956 fitxes a la base de dades, de les quals 800 estan recollides en aquest web.