Paremiologia catalana comparada digital

«Algunes frases fetes que es diuen a Borriana»

«Algunes frases fetes que es diuen a Borriana»
Autor:
Roselló Gimeno, Roberto
Any de publicació:
2013
Municipi:
Borriana
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià. Plana Baixa. Borriana
Núm. de pàgines:
5
Enllaç:
https://www.elperiodic.com/opinion/parotets/algunes-frases-fetes-diuen-borriana_3617
Observacions:
Són diversos articles que escriu a El Periòdic.com, entre 2013 i 2014. Concretament són aquests escrits: - Algunes frases fetes que es diuen a Borriana - https://www.elperiodic.com/opinion/parotets/algunes-frases-fetes-diuen-borriana_3617 - Repertori de frases fetes a Borriana (i II) - https://www.elperiodic.com/val/opinio/parotets/repertori-frases-fetes-borriana_3636 - Algunes frases fetes que diem a Borriana (III) - https://www.elperiodic.com/val/opinio/parotets/algunes-frases-fetes-diem-borriana_4121 - Algunes frases fetes que diem a Borriana (IV) - https://www.elperiodic.com/opinion/parotets/algunes-frases-fetes-diem-borriana_4421 - Açò encara no s'ha acabat: frases fetes que diem a Borriana (V) - https://www.elperiodic.com/val/opinio/parotets/encara-acabat-frases-fetes-diem-borriana_4563.