Paremiologia catalana comparada digital

Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català

Autor:
Rovira i Virgili, Antoni
Any de publicació:
1914
Editorial:
Antoni López, editor
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1914
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català-Castellà
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
840
Data de compra:
20/04/2016
Lloc de compra:
Todocoleccion.net
Preu de compra:
11 €
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Diccionari català-castellà & castellà-català.—Compost en presencia dels diccionaris publicats fins al dia i de les principals obres literàries i filològiques catalanes, especialment les d'en Pompeu Fabra,. ..per A.Rovira i Virgili. Barcelona, A. López, editor 1913. En 8è., 840 pl. Dés de la pl. 723 a la 782, conté un miler de Adagis castellans amb la correspondència catalana; e de la 785 a la 840, un altre miler de Adagis catalans amb la correspondència castellana, havènt-n'hi mòlts d'iguals en abdues llengües.".