Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Lecciones fáciles de Gramàtica Española y de lengua Catalana para uso de las escuelas y colegios de ambos sexos

Autor:
Sala, Bartolomé
Any de publicació:
1888
Editorial:
Imprenta de Mestres y Compañía
Municipi:
Sant Martí de Provençals (Barcelona)
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1888
Núm. de pàgines:
104
Idioma:
Català-Castellà
Observacions:
Bulbena (1915): Refrans. Lecciones fàciles de gramàtica castellana y de lengua catalana... por D. Bartolomé Sala. —San Martín de Provensals, Imp. de Mestres y C, 1888. En 16.è 104 pl. Contenen les dues planes darreres una trentena d'aforismes, confrontats ab los equivalents castellans. Publicada l'any següent per lo metéix autor una Gramàtica catalana, de igual format que les anteriors Lecciones, en sa llenga propria, s'hi veu doblat lo nombre dels aforismes; los quals foren aximetéix encloses en lo seu Naharro modern, anteriorment donat a la llum. Xavier Rofes em passa escanejades les dues pàgines amb aforismes catalans-castellans.
Aquesta obra té 28 fitxes a la base de dades, de les quals 28 estan recollides en aquest web.