Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Refranys il·lustrats

Autor:
Sallent i Tatjer, Joan
Any de publicació:
2015
ISBN:
978-84-92571-7
Editorial:
Zenobita edicions
Municipi:
Manresa
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2015
Núm. de pàgines:
263
Idioma:
Català
Preu de compra:
18 €
Data de compra:
01/04/2017
Lloc de compra:
Llibreria de Manresa
Aquesta obra té 129 fitxes a la base de dades, de les quals 129 estan recollides en aquest web.