Paremiologia catalana comparada digital

Refranys il·lustrats

Autor:
Sallent i Tatjer, Joan
Any de publicació:
2015
ISBN:
978-84-92571-7
Editorial:
Zenobita edicions
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2015
Municipi:
Manresa
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya
Núm. de pàgines:
263
Data de compra:
01/04/2017
Lloc de compra:
Llibreria de Manresa
Preu de compra:
18 €