Refranys il·lustrats

Refranys il·lustrats

Autor: Sallent i Tatjer, Joan

Any de publicació: 2015

ISBN: 978-84-92571-7

Editorial: Zenobita edicions

Municipi: Manresa

Edició: Primera

Any de l'edició: 2015

Núm. de pàgines: 263

Idioma: Català

Preu de compra: 18 €

Data de compra: 01/04/2017

Lloc de compra: Llibreria de Manresa

Aquesta obra té 129 fitxes a la base de dades, de les quals 129 estan recollides en aquest web.