Refranys il·lustrats 2

Refranys il·lustrats 2

Autor: Sallent i Tatjer, Joan

Any de publicació: 2017

ISBN: 978-84-92571-7

Editorial: Zenobita edicions

Municipi: Manresa

Edició: Primera

Any de l'edició: 2017

Núm. de pàgines: 263

Idioma: Català

Preu de compra: 18 €

Data de compra: 06/08/2017

Lloc de compra: Zenobita Edicions

Aquesta obra té 127 fitxes a la base de dades, de les quals 125 estan recollides en aquest web.