Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Refranys il·lustrats 2

Autor:
Sallent i Tatjer, Joan
Any de publicació:
2017
ISBN:
978-84-92571-7
Editorial:
Zenobita edicions
Municipi:
Manresa
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2017
Núm. de pàgines:
263
Idioma:
Català
Preu de compra:
18 €
Data de compra:
06/08/2017
Lloc de compra:
Zenobita Edicions
Aquesta obra té 127 fitxes a la base de dades, de les quals 126 estan recollides en aquest web.