Paremiologia catalana comparada digital

Refranys il·lustrats 2

Autor:
Sallent i Tatjer, Joan
Any de publicació:
2017
ISBN:
978-84-92571-7
Editorial:
Zenobita edicions
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2017
Municipi:
Manresa
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya
Núm. de pàgines:
263
Data de compra:
06/08/2017
Lloc de compra:
Zenobita Edicions
Preu de compra:
18 €