Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Saviesa popular. Recull de refranys i frases fetes

Autor:
Sanxis i Forriols, Joan Lluís
Any de publicació:
2011
ISBN:
978-84-96014-99-2
Editorial:
L'Eixam Edicions
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2011
Municipi:
València
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià
Núm. de pàgines:
352
Data de compra:
04/03/2013
Lloc de compra:
Lliberia Compàs (Alacant)
Preu de compra:
20 €
Observacions:
Publicat per l'Eixam Edicions (València). Té bibliografia. És un refranyer temàtic interessant de tenir en compte.