Els pobles del Pirineu en el refranyer geogràfic català i aranès

Autor:
Serra i Feu, Ricard
Any de publicació:
2008
ISBN:
84-932168-9-5
Editorial:
Autoedició
Municipi:
Mollerussa
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2008
Núm. de pàgines:
278
Idioma:
Català
Preu de compra:
16 €
Data de compra:
22/09/2011
Lloc de compra:
Llibreria Claret
Observacions:
És una obra si més no curiosa. Una autoedició poc curosa, però basada en una extensa bibliografia, ben documentada i detallada. Molta informació geogràfica i paremiològica. Fa referència a "la nostra biblioteca", on hi ha tot un seguit interessantíssim d'obres sobre refranys. Es refereix a la biblioteca de l'Agrupació Catalana Colldejou de Promoció Excursionista (ACCPE), especialitzada en l'aprofundiment comarcal català, on li publiquen l'obra. Codifica totes les obres bibliogràfiques amb lletres i nombres que es corresponen amb la situació i classificació de l'esmentada biblioteca. Hi ha l'índex alfabètic al final del llibre.
Aquesta obra té 746 fitxes a la base de dades, de les quals 465 estan recollides en aquest web.