Paremiologia catalana comparada digital

Llibre d'estil de la Universitat de Barcelona. «Lo» en certs modismes castellans

Autor:
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona
Any de publicació:
2023
Editorial:
Universitat de Barcelona
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
1
Enllaç:
https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=947
Observacions:
Hi ha tot un seguit de modismes del castellà que incorporen l'article lo i que sovint són utilitzats en català. Per evitar aquests usos, però, no hi ha una solució que es pugui aplicar en tots els casos, sinó que cal recórrer als modismes genuïns de què disposa el català. A continuació es mostra un quadre que recull el modisme castellà i el modisme català corresponent segons el significat (bona part d'aquests exemples estan extrets del llibre Guia d'usos lingüístics que es troba a la bibliografia). Més informació Balbastre, J. Nou recull de modismes i frases fetes. 6a ed. Barcelona: Pòrtic, 1992, pàg. 366-367. Guia d'usos lingüístics. Volum 1, Aspectes gramaticals. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2002, pàg. 119-120.