Paremiologia catalana comparada digital

Refranys i aforismes tradicionals catalans

Autor:
Seuba Freixas, A.; Giménez Sales, M.
Any de publicació:
1993
ISBN:
84-8132-006-4
Editorial:
Seuba Editorial
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1993
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
192
Observacions:
Il·lustracions de Elisabeth von Rathlet. L'autor ha estat molt poc curós a l'hora de transcriure els refranys i dites. No cita cap font bibliogràfica i l'obra és plena de faltes ortogràfiques. Hi ha vegades que adapta la grafia dels refranys antics i hi ha vegades que no ho fa. Agrupats per temes molt amplis.