Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya

Autor:
Soler i Amigó, Joan (dir.)
Any de publicació:
2005-08
Editorial:
Enciclopèdia Catalana
Any de l'edició:
2005
Municipi:
Barcelona
Varietat dialectal:
Catalunya
Enllaç:
https://enciclopedia.cat/tradicionari/expressions-i-refranys
Observacions:
El Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya que presentem aquí és una versió digital de l'obra del mateix nom que Enciclopèdia Catalana va publicar entre el 2005 i el 2008, de la mà del seu director, Joan Soler i Amigó. Aquest projecte, en deu volums, aplega els millors especialistes de cada àmbit del vastíssim camp de la cultura popular. Aquesta obra es proposa donar a conèixer la tradició popular catalana a partir dels estudis, reculls i publicacions que ens han deixat els folkloristes i els primers etnògrafs i antropòlegs referits al passat, i alhora mostrar-ne l'actualitat viva que apunta cap al futur i l'interroga. El Tradicionari parteix de la convicció que ser modern no ha de voler pas dir oblidar ni perdre les arrels, ben al contrari. Allò que tan bé va expressar el poeta Josep V. Foix: "M'exalta el nou i m'enamora el vell".