Paremiologia catalana comparada digital

L'home de la maleta

Autor:
Solsona, Ramon
Any de publicació:
2011
ISBN:
978-84-7588-220-8
Editorial:
Edicions Proa
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2011
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
A tot vent
Núm. de la col·lecció:
551
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya
Núm. de pàgines:
294
Observacions:
Premi Sant Jordi 2010. Plena d'expressions populars, típiques d'un home nascut a Barcelona als anys 30, durant la segona República.