Paremiologia catalana comparada digital

Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals

Autor:
Bulbena i Tusell, Antoni (pseudònim: Antoni Tallander)
Any de publicació:
1900
Editorial:
Tarascó, Viladot & Cuesta
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1900
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
112
Lloc de compra:
Me'l regala Galderich. Comprat a Tremp. Tinc un altre exemplar, comprat posteriorment a la Fira del llibre Antic de Barcelona
Observacions:
Conté 1775 registres, amb força variants, i uns apartats de modismes catalans i d'aforismes castellans. La introducció està datada a 1899 i l'obra consta (sense data en l'exemplar) de 1900, segons les referències bibliogràfiques consultades. En molts casos indica la procedència de l'aforisme (Judaic, àrab, germànic, francès, anglès, castellà, italià, general, etc.). diu que "indicant llur procehencia o la similitut que tinguen ab los corresponents forasters".