Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals

Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals

Autor: Bulbena i Tusell, Antoni (pseudònim: Antoni Tallander)

Any de publicació: 1900

Editorial: Tarascó, Viladot & Cuesta

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1900

Núm. de pàgines: 112

Idioma: Català

Lloc de compra: Me'l regala Galderich. Comprat a Tremp. Tinc un altre exemplar, comprat posteriorment a la Fira del llibre Antic de Barcelona

Observacions: Conté 1775 registres, amb força variants, i uns apartats de modismes catalans i d'aforismes castellans. La introducció està datada a 1899 i l'obra consta (sense data en l'exemplar) de 1900, segons les referències bibliogràfiques consultades. En molts casos indica la procedència de l'aforisme (Judaic, àrab, germànic, francès, anglès, castellà, italià, general, etc.). diu que "indicant llur procehencia o la similitut que tinguen ab los corresponents forasters".

Aquesta obra té 1.775 fitxes a la base de dades, de les quals 1.252 estan recollides en aquest web.