Percepción del clima y del cambio global en Mallorca

Percepción del clima y del cambio global en Mallorca

Autor: Torrens Calleja, José María

Any de publicació: 2019

Editorial: Universitat de les Illes Balears

Municipi: Palma

Edició: Primera

Any de l'edició: 2019

Col·lecció: Tesi doctoral

Núm. de pàgines: 702

Idioma: Català

Enllaç: dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150030/Jose%20Maria%20Torrens%20Calleja_TESIS%20DEF.pdf

Observacions: És una tesi doctoral sobre meteorologia a l'illa de Mallorca. Les principals fonts consultades són: Morte, Amades, Fuster, Bonafé, DCVB, Alcover.

Aquesta obra té 3.694 fitxes a la base de dades, de les quals 2.727 estan recollides en aquest web.