Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Percepción del clima y del cambio global en Mallorca

Autor:
Torrens Calleja, José María
Any de publicació:
2019
Editorial:
Universitat de les Illes Balears
Municipi:
Palma
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2019
Col·lecció:
Tesi doctoral
Núm. de pàgines:
702
Idioma:
Català
Observacions:
És una tesi doctoral sobre meteorologia a l'illa de Mallorca. Les principals fonts consultades són: Morte, Amades, Fuster, Bonafé, DCVB, Alcover.
Aquesta obra té 3.694 fitxes a la base de dades, de les quals 2.933 estan recollides en aquest web.