Paremiologia catalana comparada digital

«Percepción del clima y del cambio global en Mallorca»

Autor:
Torrens Calleja, José María
Any de publicació:
2019
Editorial:
Universitat de les Illes Balears
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2019
Municipi:
Palma
Col·lecció:
Tesi doctoral
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Illes Balears. Mallorca
Núm. de pàgines:
702
Enllaç:
https://dspace.uib.es/xmlui/bitstream/handle/11201/150030/Jose%20Maria%20Torrens%20Calleja_TESIS%20DEF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Observacions:
És una tesi doctoral sobre meteorologia a l'illa de Mallorca. Les principals fonts consultades són: Morte, Amades, Fuster, Bonafé, DCVB, Alcover.