Paremiologia catalana comparada digital

Pràctiques de llengua. Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetes, 6a reimpressió, 2010

Autor:
Valor, Enric; Serrano, Rosa
Any de publicació:
1993
ISBN:
84-87693-92-X
Editorial:
Tàndem Edicions
Edició:
Sisena reimpressió
Any de l'edició:
2010
Municipi:
València
Col·lecció:
Pràctiques de llengua
Núm. de la col·lecció:
6
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià
Núm. de pàgines:
88
Observacions:
És un llibre d'exercicis de llengua sobre locucions i frases fetes, amb solucionari i llistat alfabètic de repertori de locucions adverbials, conjuntives, prepositives, adjectives, interjectives, substantives i frases fetes, amb la correspondència castellana i la significació, quan s'escau. La primera edició és de 1993. Tinc una primera edició i una 6a reimpressió, de juliol de 2010. Idèntiques. És el 6è llibre d'una col.lecció pràctica d'exercicis gramaticals i d'ortografia. 1. Els pronoms febles 2. Ortografia I 3. Ortografia II 4. Morfologia verbal 5. Barbaritats i barbarismes (qüestions de morfosintaxi i lèxic) 6. Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetes 7. Com escriure un text 8. Normativa pura i dura.