Folk-lore

Folk-lore

Autor: Verdaguer i Santaló, Jacint

Any de publicació: 1907

Editorial: L'Avenç

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any de l'edició: 1907

Núm. de pàgines: 95

Idioma: Català

Lloc de compra: Me'l regala Joan Puigmalet

Enllaç: bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do

Observacions: Subtítol: Que diuen els aucells? — Notes esparces. Tradicions. — Aforística. Diu Bulbena (1915): "Aforística. ((Folklore». (Obra pòstuma) de Jacínto Verdaguer. —Barcelona. «L'Avenç», 1907. En 8.è 92 pl. Dés de la pl. 41 fins a la fi. hi hà un bell aplech de 500 aforismes entre populars e literaris." Obres completes. Publicació de la Il.lustració Catalana. El tinc, per gentilesa del Joan Puigmalet. He buidat la part d'aforística. 499 aforismes, ordenats alfabèticament, coneguts de l'autor i coneguts per la zona de la plana de Vic. Molts de caire religiós i devot. La majoria són expressats en forma de dos versets. Jo ho he indicat amb una cesura (|). N'hi ha força de molt coneguts. Hi ha un articlet sobre "Què diuen els aucells?", on reprodueix el cant de molts ocells, segons la tradició popular. Interessant, però no és el tema que m'ocupa. També són curioses les notes esparces sobre animals. Hi ha alguna parèmia que en aquest primer buidatge no he tingut en consideració. Caldrà tornar-hi. Hi ha una còpia digitalitzada a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España.

Aquesta obra té 499 fitxes a la base de dades, de les quals 410 estan recollides en aquest web.