Paremiologia catalana comparada digital

La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó (tesi doctoral)

Autor:
Vilarrasa Ruiz, Clara
Any de publicació:
2011
Editorial:
Universitat de Girona
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2012
Municipi:
Girona
Col·lecció:
Tesi doctoral
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya del Nord. Rosselló
Núm. de pàgines:
533
Enllaç:
http://www.tdx.cat/handle/10803/77823
Observacions:
La tesi doctoral titulada La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó de la doctoranda Clara Vilarrasa Ruiz i dirigida per Francesc Feliu Torrent pretén fer conèixer l'essència del món rossellonès a través de la producció i la personalitat de Carles Grandó, narrador, dramaturg, poeta, folklorista, gramàtic i activista cultural poc conegut dins els cercles acadèmics. Aquesta aproximació al Rosselló gira al voltant de tres eixos principals: l'inventari i classificació del Fons Grandó de la Biblioteca Universitària de Perpinyà; l'edició d'una gramàtica dialectal inèdita del propi autor titulada El sota-dialecte de Perpinyà i de la Plana de Rosselló i, finalment, la presentació d'una documentació complementària que ajudarà a contextualitzar i entendre millor la societat rossellonesa de principis del segle XX. És la seva tesi doctoral. L'autora sembla interessant de resseguir. Carles Grandó escriu a la Revue Catalane, entre d'altres, i hi publica articles de llengua i gramàtica.