La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó (tesi doctoral)

La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó (tesi doctoral)

Autor: Vilarrasa Ruiz, Clara

Any de publicació: 2011

Editorial: Universitat de Girona

Municipi: Girona

Edició: Primera

Any de l'edició: 2012

Col·lecció: Tesi doctoral

Núm. de pàgines: 533

Idioma: Català

Enllaç: www.tdx.cat/handle/10803/77823

Observacions: La tesi doctoral titulada La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó de la doctoranda Clara Vilarrasa Ruiz i dirigida per Francesc Feliu Torrent pretén fer conèixer l’essència del món rossellonès a través de la producció i la personalitat de Carles Grandó, narrador, dramaturg, poeta, folklorista, gramàtic i activista cultural poc conegut dins els cercles acadèmics. Aquesta aproximació al Rosselló gira al voltant de tres eixos principals: l’inventari i classificació del Fons Grandó de la Biblioteca Universitària de Perpinyà; l’edició d’una gramàtica dialectal inèdita del propi autor titulada El sota-dialecte de Perpinyà i de la Plana de Rosselló i, finalment, la presentació d’una documentació complementària que ajudarà a contextualitzar i entendre millor la societat rossellonesa de principis del segle XX. És la seva tesi doctoral. L'autora sembla interessant de resseguir. Carles Grandó escriu a la Revue Catalane, entre d'altres, i hi publica articles de llengua i gramàtica.

Aquesta obra té 825 fitxes a la base de dades, de les quals 673 estan recollides en aquest web.