Paremiologia catalana comparada digital

La vida pastoral al Pallars

Autor:
Violant i Simorra, Ramon
Any de publicació:
2001
ISBN:
978-84-95194-34-3
Editorial:
Garsineu Edicions
Municipi:
Tremp
Col·lecció:
Biblioteca Ramon Violant i Simorra
Núm. de la col·lecció:
1
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Pallars
Observacions:
Me'l buida Antoni Gimeno i m'ho fa arribar a través d'un correu electrònic. La referència bibliogràfica completa: La vida pastoral al Pallars. Garsineu Edicions. Col. «Biblioteca Ramon Violant i Simorra», núm. 1. Tremp 2001.