La vida pastoral al Pallars

Autor:
Violant i Simorra, Ramon
Any de publicació:
2001
ISBN:
978-84-95194-34-3
Editorial:
Garsineu Edicions
Municipi:
Tremp
Col·lecció:
Biblioteca Ramon Violant i Simorra
Núm. de la col·lecció:
1
Idioma:
Català
Observacions:
Me'l buida Antoni Gimeno i m'ho fa arribar a través d'un correu electrònic. La referència bibliogràfica completa: La vida pastoral al Pallars. Garsineu Edicions. Col. «Biblioteca Ramon Violant i Simorra», núm. 1. Tremp 2001.
Aquesta obra té 41 fitxes a la base de dades, de les quals 23 estan recollides en aquest web.