Paremiologia catalana comparada digital

A Abrera, garses

Hi ha qui atribueix aquest malnom a un estrany costum dels abrerencs consistent a cuinar garses per la festa major. D'altra banda, sembla més consistent l'explicació que atribueix el malnom a les dones de la població que anaven a treballar a la Colònia Sedó d'Esparreguera i, a ple hivern, es protegien del fred amb unes grans capes negres.