A Agullana, mala llana

Lloc: Agullana.

Correu (2012): Dites tòpiques o refranys geogràfics. Aportacions des del web.

Lloc: Alt Empordà.

Correu / Sayeras Quera, Ricard (2012): Correu «Dites de l'Alt Empordà». Correu electrònic.