A Agullana, mala llana

Lloc: Agullana.
Correu (2012): Dites tòpiques o refranys geogràfics. Aportacions des del web.
Lloc: Alt Empordà.
Correu / Sayeras Quera, Ricard (2012): Correu «Dites de l'Alt Empordà». Correu electrònic.