Paremiologia catalana comparada digital

A Agullana torren suro

Des de la meitat del segle XVIII fins a mitjan segle XX, Agullana fou un important centre de la indústria surera.
Es diu d'algú quan fa un rot.
De: Gomis, Cels.
Lloc: Empordà.