Paremiologia catalana comparada digital

A Albal, guixers

No es refereix a l'ofici de guixaire o algepser, sinó que «guixer» vol dir afectat a menjar guixes. De: Amades.
Font: Canç., 1225.