Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

A Albalat, el burro pelat

3 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1978.

A Albalat, el burro pelat

2 fonts, 1978.

Albalat el burro pelat

1 font, 2016.