Paremiologia catalana comparada digital

A Albalat, les rates pareixen gats

6 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1978.

A Albalat, les rates pareixen gats

5 fonts, 1978.
Riure's del veí.

A albalat, les rates pareixen gats

1 font, 1987.