A Albalat, les rates pareixen gats

6 recurrències en 2 variants. Primera citació: 1978.

A Albalat, les rates pareixen gats

5 fonts, 1978.
Riure's del veí.

A albalat, les rates pareixen gats

1 font, 1987.
Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «Rivalitats, maledicència i parladuries dels pobles», p. 55. Editorial l'Esquer.