Paremiologia catalana comparada digital

Més curt que una escala d'abastar maduixes

16 recurrències en 13 variants. Primera citació: 2016.

Ets més curt que una escala de collir pataques

2 fonts, 2016.
Lloc: Terres de l'Ebre.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Més curt que una escala d'abastar maduixes

2 fonts, 2018.

Més curt que una escala de collir maduixes

2 fonts, 2021.
Sinònim: Li falta una patata pel quilo.
Refranys catalans poc coneguts.

És més curt que una escala de collir patates

1 font, 2021.
Sinònim: Li falta una patata pel quilo.

És més curt que una escala per collir patates

1 font, 2022.
Sinònim: Curt de gambals.

Es mes curt que una escala per recullir maduixes

1 font, 2022.
Refranys catalans poc coneguts.

És més curta que una escala d'arrencar patates

1 font, 2022.
Refranys catalans poc coneguts.

Ets més curt que una escala per collir maduixes

1 font, 2022.
Refranys catalans poc coneguts.

Ets més curt que una escala per collir patates

1 font, 2019.
Un hilo de cómo serían los insultos típicos catalanes traducidos al castellano.

Més curt que una escala de collir cebes

1 font, 2021.
Sinònim: Li falta una patata pel quilo.

Ser més curt que una escala d'abastar patates

1 font, 2021.

Ser més curt que una escala d'agarrar pataques

1 font, 2022.
Sinònim: Curt de gambals.
Lloc: Terres de l'Ebre.

Ser més curt que una escala de collir maduixes

1 font, 2021.