Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia catalana comparada digital

  1. Qui predica, deu donar l'exemple
  2. Qui pregunta, saber vol
  3. Qui pren consell d'ell mateix, ell tot sol se'n penedeix
  4. Qui pren i dona, el diable l'engrona
  5. Qui pren l'anguila per la cua i la dona per la fe, bé pot dir que res no té
  6. Qui pren tota la gent en un grau, no ha amic
  7. Qui pren, a donar s'obliga
  8. Qui pren, no es mor
  9. Qui pren, son cor ven
  10. Qui presta a l'amic, cobra un enemic