A Alberola, guineuetes
A Albinyana fan senalles; a les Peces, senallons; a Santa Oliva, les herbes, i els altres són uns collons
A Albinyana, senalles
A Albió es va menjar un pinyó
A Albocàsser tots són llops i a la Torre són bitxacs, al Vilar tots són llangostos i a Culla són socarrats
A Albocàsser, malfeiners
A Albocàsser, tots són llops; els de Catí, gent de tro; els d'Ares són borrasquers i els de Vallibona, esquirols
A Albons, no en són, i a Verges, del front
A Alboraia, mare meua, me'n tinc d'anar a casar, que en paguen el dot en xufes i tindré per rosegar
A Alcalà són gaspatxers; a Santa Magdalena, foguers; a Peníscola, culsalats, i a Benicarló, llancers