A Adrall, són gent del carall, i al Pla, ja no t'hi cal anar