A Agullana, carden llana

Hom diu que els agullanencs s'havien distingit com a paraires, car agavellaven tota la llana del Pirineu, la cardaven i la preparaven per a ésser teixida. Ells foren els inventors de la primera carda feta amb una certa mena d'agulles, troballa que donà nom a la població i origen a les agulles del seu escut. Més ençà s'enginyaren i substituïren les primitives agulles per escardots i van fer unes cardes amb les seves punxes i arestes; d'aquest vegetal s'han format els termes «carda» i «cardar».

Lloc: Agullana (Alt Empordà).

Amades i Gelats, Joan (1937): 'Refranys personals', dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), núms 504 a 511 (maig a desembre del 1937) «Refranys geogràfics», p. 118. Centre Excursionista de Catalunya.
Farell i Domingo, Joan (1989): Refranyer tèxtil català «Matèries tèxtils. De parar i de cardar», p. 18. Editorial Ausa.