A Albocàsser tots són llops i a la Torre són bitxacs, al Vilar tots són llangostos i a Culla són socarrats

8 recurrències en 5 variants.

2. A Albocàsser tots són llops i a la Torre són bitxacs, al Vilar tots són llangostos i a Culla són socarrats (1978, 4 fonts)

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans «D'un en un». Manuscrit.
Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Alt Maestrat. Albocàsser». Manuscrit.
Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Alt Maestrat. Culla». Manuscrit.
Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Alt Maestrat. El Vilar de Canes». Manuscrit.

3. A Albocàsser tots són llops i a la Torre són bitxacs; al Vilar tots són llangostos i a Culla són socarrats (1978, 1 font)

Carol, Roser (1978): Frases fetes dels Països Catalans (comentats) «País Valencià. Alt Maestrat. La Torre d'en Besora». Manuscrit.

4. A Albocàsser tots són llops, i a la Torre són bitxacs, a Vilar tot són llangostos i a Culla són socarrats (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Valencians», p. 1225. Editorial Selecta-Catalonia.

5. En Albocàsser tots són llops, i a la Torre són bitxacs, a Vilar tots són llangostos i a Culla són socarrats (1999, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 503. Edicions 62.