A Alboraia, mare meua, me'n tinc d'anar a casar, que en paguen el dot en xufes i tindré per rosegar

3 recurrències en 3 variants.

2. A Alboraia, mare meua, me'n 'tinc que' anar a casar: que em paguen el dot en xufles i tindré que rosegar (1992, 1 font)

3. A Alboraia, mare meua, me'n tinc d'anar a casar, que en paguen el dot en xufes i tindré per rosegar (1951, 1 font)

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte