A Alforja tenen el campanar tort

3 recurrències en 3 variants.

1. A Alforja tenen el campanar tort (1999, 1 font)

Els d'Alforja contesten: «Només l'hi veieu els dissabtes», pressuposant que s'engaten.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 478. Edicions 62.

2. A Alforja tenen el campaner tort (1951, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1207. Editorial Selecta-Catalonia.

3. A Alforja tenen el campaner tort. Els d'Alforja contesten: "Només l'hi veieu els dissabtes" (1951, 1 font)

Pressuposant que s'engaten.

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1207. Editorial Selecta-Catalonia.