A Aristot són les orelludes; a Pont ja no ho són tant; a Toloriu, la ponzelleta i a Bar, la flor del ram

3 recurrències en 2 variants.

1. A Aristot són les golludes; a Pont, ja no ho són tant; a Toloriu, les més boniques i a Bar, la flor del ram (1998, 1 font)

Lloc: Alt Pirineu.