A Vallbona de les Monges, tous

4 recurrències en 3 variants.

1. A Vallbona de les Monges, Tous (1937, 1 font)

En aquest cas el terme tou equival a crèdul, fàcil i mig beneitó. Per la riera immediata a aquella població un dia de corrent fort es veié baixar un estrany artefacte que un veí cregué que era una balena. Donà el crit d'alarma i al moment comparegué el veïnat, armat de mil variats estris per poder pescar la bèstia, la qual resultà ésser l'albarda d'un ruc.

Lloc: Vallbona de les Monges.

Amades i Gelats, Joan (1937): 'Refranys personals', dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), núms 504 a 511 (maig a desembre del 1937) «Refranys geogràfics», p. 295. Centre Excursionista de Catalunya.

3. A Vallbona de les Monges, tous (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1220. Editorial Selecta-Catalonia.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 490. Edicions 62.