A anys llum

Sempre viviu a anys llum dels que us rodegen.

Blat, Gemma: Avui «"Previsió astrològica". "Aquari"», p. 55. L'Avui / El Punt Avui.

Expressió usada per a indicar que alguna cosa és encara molt allunyada de la realitat, del seu final o de tal com hauria d'ésser.

El model actual encara és a anys llum d'oferir una solució als problemes plantejats / La vacuna de la sida semblava a anys llum.