A arraps

5 recurrències en 2 variants.

1. A arraps (1979, 4 fonts)

Barroerament / malament, d'una manera barroera.

Aquesta feina no es pot fer a arraps, és molt delicada.

Sinònim: De qualsevol manera, patrip-patrap.

Font: R-M.

Barroerament.

Sinònim: Veg. De qualsevol manera 1.

Manera de treballar; barroerament.

2. A arraps a arraps (2014, 1 font)

La locució «anar a arraps a arraps» és equivalent a «a ratxes»: «Això va a arraps a arraps».

En Pepet dorm a arraps a arraps | Això va a arraps arraps.

Sinònim: Arasí, ara no | A estones | De mica en mica.

Lloc: Vic (Osona).