A bastança

Prou, en quantitat suficient.

Tenen diners a bastança per a comprar aquest pis.

Sinònim: A bastament.

Font: R-M.

Car del fust de les columnes ja n'hem parlat a bastança.

Forster, E. M. (1910): Howards End «VI», p. 54. L'Avui / El Punt Avui.

Ella es mereixia els reganys i s'hi someté, però el seu cap, per bé que ell l'hi havia maleït a bastança no s'ajeia a la seva voluntat.

Forster, E. M. (1910): Howards End «XXI», p. 174. L'Avui / El Punt Avui.

Loc. adv. en quantitat suficient.

Sinònim: Suficientment, bastantment, a bastament, a bastança, en quantitat suficient.

Si no totes, com alguns s'ufanen, segurament algunes; i potser a bastança, si som indulgents com pertoca ser de la màniga ampla quan un mateix és part i jutge.

Prou, en quantitat suficient.

Sinònim: Veg. A bastament.

Sinònim: A bastament.

Equivalent en castellà: En cantidad suficiente.

Riera, Manel (1985): Correspondència comercial i privada en català, p. 203. Editorial Llar del Llibre.